Vargáné Kádas Tímea vagyok. Októbertől kezdve az alsós gyermekek angol óráit tartom. Kb. 15 éve foglalkozom kisgyermekkori angol neveléssel, azóta is délutánonként játékos angol nyelvű foglalkozásokat tartok gyermekeknek és angolos óvó néniként is dolgozom. Célom, hogy a gyermekek játékosan ismerkedjenek meg az angol nyelv dallamával, formáival, jellegével, és anyanyelvükhöz hasonlóan sajátítsák el az alapvető szavakat, kifejezéseket, mondatokat. Fontosnak tartom a gyermekek számára a biztonságos, nyugodt légkör kialakítását, melybe bekapcsolhatom az angol nyelvet. Tapasztalatiam szerint a gyermekek nagyon könnyedén váltanak a magyar és az angol nyelv között. Az órákon játékosan, dalokkal, mondókákkal, mesével „angolozunk”. Az elsajátított nyelvi készségek között található a hallás utáni megértés, kiejtés, élő nyelvhasználat, alapvető szókincs. Az idegen nyelvi nevelés új tanulási stratégiák megszerzésének lehetőségeit is kínálja, hiszen „nyelvi kódokat” kell megfejteniük. A több nyelv által pedig nagyobb szeletet láthatnak a világból.