„Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy iskolánk nyert egy Erasmus+ pályázaton. A „Talent Tales for Inclusion” projekt egy ún. kisléptékű együttműködési projekt két partnerrel: a Kreatív Iskola mellett egy dán szervezet, a Kulturprinsen vesz benne részt. A projekt témája a művészeti oktatás, a művészeti és kulturális projektek szerepe az inklúzióban, célja elsősorban az ismerkedés, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, tudásmegosztás. Reméljük, hogy a 9 hónap elteltével olyan új, külföldi partneriskolákat ismerünk meg, akikkel a jövőben lehet diák- és tanárcsere programokat, további szakmai együttműködést folytatni.”

„Július végén véget ért a dán Kulturprinsennel közös Erasmus+ kisléptékű projektünk, mely angolul a „Talent tales for Inclusion” címet kapta. A projekt során azt vizsgáltuk és próbáltuk ki, hogyan tudnak az iskolai művészeti és kulturális projektek, valamint a művészeti oktatás hozzájárulni a sikeres inkluzív iskolai környezethez. Nagyon sokat tanultunk, tapasztaltunk, amit mindenképp felhasználunk majd pedagógiai munkánkban. Érdekes volt nemzetközi szintéren is kipróbálnunk magunkat, más körülmények között, más kultúrában dolgozó kollégákkal együtt dolgozni. Szeretnénk folytatni a nemzetközi munkát a továbbiakban is, más partnerekkel is! Az együttműködés során kiderült az is, hogy jó úton haladunk, a dán partnerszervezet képviselője a Kreatív Iskolában tett látogatása után a következőket írta: „Mély benyomást tett rám az, ahogy a Kreatív Iskola inkluzív tanulási környezetet teremt. Nagyon inspiráló volt az a mód, ahogyan az órákat kisebb csoportokba szervezik, és ahogy az együttműködést és a csapatmunkát olyan kompetenciának tekintik, amelyre időt kell szánni az órarendben. Nagyon inspirálónak találtam azt is, hogy a kreatív gyakorlatok és a művészi gyakorlatok sok különböző tantárgyban szerepelnek – a természettudománytól a nyelvig és így tovább.”