Munkatársak

Polcz-Csiszár Katalin

Polcz-Csiszár Katalin vagyok, két csodálatos leánygyermek édesanyja. Mióta az eszemet tudom, édesanyának és pedagógusnak készültem. El sem tudom képzelni az életemet úgy, hogy ne gyermekekkel foglalkozzak. Már egészen kis koromban, a testvérem nevelésével, oktatásával kezdtem pályafutásomat 😊, ahogy biztosan sokan mások is. A gimnázium végére eldöntöttem, hogy a gyógypedagógia irányába indulok. Életem meghatározó élménye volt a Bárczin tanulni, több olyan tanárom volt, akikkel azóta is szakmai kapcsolatban vagyok. Dolgoztam gyermekotthonban, fejlesztőként, családoknál segítőként. Szerveztem és tartottam iskola előkészítő foglalkozásokat óvodákban. Egyéni és csoportos fejlesztések során nagyon sok gyermekkel és családdal kerültem kapcsolatba. A beszélgetések és tapasztalataim alapján kezdett körvonalazódni, hogy mire lenne szükség intézményi szinten ahhoz, hogy a harmonikus családi együttlét mentén egészséges, boldog, önmagát megvalósító gyermekek nevelkedhessenek.  Láttam, hogy a gyermekek olyan intézményi nevelés-oktatás (óvoda, iskola) okozta szorongás, sérülés, elmaradás, “nem jól lét” jeleit mutatják, ami egy elfogadó, szeretetteljes, egyéni fejlődési ütemet támogató helyen, ahol a szülők és pedagógusok partnerként működnek együtt biztosan kiküszöbölhetőek. Aztán 2009-ben egy régen dédelgetett álmom vált valóra azzal, hogy része lehettem egy családi napközi elindításának és működtetésének. Innen egyenes 😉 út vezetett a Csupacsoda Óvoda megalapításához, melyről azt hittem, hogy ez lesz a pont, amikor azt érzem majd, hogy megérkeztem. Dehát, nem így lett. Most itt állunk a Kreatív Iskola küszöbén egy olyan lelkes, szeretettől fűtött, szakmailag innovatív csapattal, akikkel bátran vetjük bele magunkat az iskola működtetésének kihívásaiba. Egyetlen cél lebeg a szemem előtt azóta is (ahogy a Csupacsoda Óvoda működtetése során is), hogy olyan helyet teremtsünk, ahol a gyermekek boldogok, önazonosak, kiegyensúlyozottak és mindenki a lehetőségeihez mérten a legtöbbet hozza ki magából, és mi ennek a csodának a részesei lehessünk. 

Lakos Judit vagyok, a Kreatív Iskola intézményvezetője. Szakvizsgázott gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára Msc közoktatási vezető- és pedagógus szakvizsgával rendelkezem. Az a gyógypedagógus vagyok, aki örök gyerek szeretne maradni és ezért mindent meg is teszek. Imádom a hivatásomat, amit már közel 2 évtizede folytatok nap mint nap, akár szabadidőmben is. Amikor nem valami új, élményközpontú, gyakorlatorientált fejlesztőjátékon töröm a fejemet, akkor két gyermekemmel kreatívkodok és kirándulok. Imádom az évszakokat, a természetet, mindenben a lehetőséget látom egy újabb játék elkészítésére. Folyamatosan fejlesztem magam, képzéseken veszek részt, valamint magam is képzéseket tartok kollégáknak, szülőknek és a téma iránt érdeklődőknek.

Immár 10 éve foglalkozom állat asszisztált terápiával, őszintén mondhatom, hogy ezen idő alatt volt már dolgom 0-100 lábúig szinte minden teremtménnyel. Heti szinten kutyás segítőtársakkal karöltve mélyítjük el a tanultakat észrevétlenül a csoportban.

A normál iskolákkal ellentétben a gyógypedagógiában a tanultakat nem könyvekből, hanem személyre szabottan készített játékokból sajátítják el a gyerekek.

Csoportomban tanuló gyerekek napi szintű fejlesztéséért, fejlődéséért és nevetéséért mindent hajlandó vagyok megtenni, alapanyagokat, időt nem kímélve. Hiszem, hogy minden gyermek tökéletes, magához viszonyítva. Minden gyermek jó valamiben, nekünk pedig feladatunk minden lehetséges úton megerősíteni Őt ebben, hogy kibontakozhasson. A Kreatív Iskola csapatában, mint intézményvezető és osztályfőnök fő motivációm, hogy a gyermek, kolléga, szülő hármas egység harmonikus kapcsolatának megteremtése, fenntartása egy bizalomra épülő, szilárd alapot nyújtson mindenki számára.  A Csapatnak szemléletként a közös cselekvés, gondolkodás, pozitív pszichológia, a megoldásközpontú gondolkodás átadása a célom. Hiszem, hogy közösen, egymás erősségeire alapozva, egy egymást támogató, inspiráló közösségben bármire képesek vagyunk.

Lakos Judit

Salgói Orsolya vagyok. A Kreatív Iskola Tanulócsoport munkáját, ezen belül a felső tagozatos gyermekek tanulását a kezdetektől segítettem. 

A Kreatív Általános Iskolában jelenleg a felső tagozat szakmai vezetőjeként elengedhetetlennek tartom a stresszmentes, nyugodt légkör megteremtését ahhoz, hogy a gyermekek magas színvonalon, valóban a képességeiknek megfelelő teljesítményt nyújthassanak, ami segíti őket a továbbtanulásban. E célok megvalósítása mellett azonban ugyanilyen fontosnak érzem, hogy a gyerekeknél a motiváció, az erősségek megtalálása és támogatása, a kreativitás kibontakoztatása is központi szerepet kapjon, természetesen a tanulás mellett. Az INProjekt egyik vezetőjeként és a Tehetségprogram koordinátoraként képviselem ezt az irányvonalat is. Gyógypedagógusként pedig az alsó és felső tagozatra járó gyermekek fejlődését, fejlesztését segítem elő, illetve a lelki egészségüket támogatom személyesen és vendégelőadók, programok bevonásával is.

Salgói Orsolya

Gajdácsi Nóra vagyok, 2018-ban végeztem az ELTE pedagógia-pszichológia karán ének-zene tanárként. Kamasz korom óta tanítani szeretnék, mely tervemhez gyermekkoromban elkezdett zenei tanulmányaimat párosítottam.A zene, a zenei nevelés minden gyermeknek teret ad arra, hogy megélje kreativitását, kiengedje a benne lévő esetleges feszültségeket, akár irányított, akár improvizatív kereteken belül.A hangszerek iránti érdeklődést kis csoportos furulya foglalkozásokon kezdjük el, ahol a szolfézs és a kotta olvasás alapjait játékos módszerrel sajátíthatják el a gyerekek.

Gajdácsi Nóra

Mechlerné Nagy Kriszta vagyok, három gyermek édesanyja. Német nemzetiségi tanítóként végeztem az ELTE Tanítóképzőn.
A pályán töltött évek alatt elvégeztem a dinamikus szenzoros integrációs – ismertebb nevén Ayres mozgásterápiás képzést, mely megerősítette bennem azt a gyermekközpontú, az egyéniséget és egyéni sajátosságokat középpontba állító szemléletet, mely munkám meghatározó elemévé vált az évek során. Minden gyermekhez egyéni út vezet, fejlődésüket csak akkor tudjuk hatékonyan, sikeresen támogatni, ha ezt figyelembe vesszük. Hiszem, hogy minden gyermek képes rátalálni a maga fejlődési útjára, ha ehhez megteremtjük és biztosítjuk a számára biztonságos tanulási környezetet.
Alternatív Pedagógiák területén tettem szakvizsgát. A képzésen tanultak új kapukat nyitottak számomra, gazdagították módszertani eszköztáramat, hatékonyan működő gyermekközpontú pedagógiákat ismertem meg.
Különbözőek vagyunk – felnőttek és gyermek egyaránt. Különbözőek képességeinkben, tehetségeinkben – és igényeinkben. Ez így kerek, így szép…
A Kreatív Iskolában ilyen elvek mentén igyekszem segíteni a gyermekek fejlődését, a pedagógiai munkát.

Mechlerné Nagy Krisztina

Outi Tuppurainen vagyok, az angol nyelvet és az éneket tanítom a Kreatív Iskolában.

Finn vagyok, de magyarul is megtanultam az elmúlt évek alatt. Munkámban az “északi oktatási stílust” szeretném megvalósítani Magyarországon is. Ez az odafigyelő, a gyerekeket egyenrangú félnek tekintő oktatást jelenti. Felnőtteket is már több éve tanítok magántanárként, és úgy látom, ők is úgy tanulnak meg dolgokat legkönnyebben, ha pozitívan, kedvesen és biztatóan áll hozzájuk az oktató. Ugyanez vonatkozik gyerekekre is – csak szerintem náluk ez a fajta hozzáállás még fontosabb, még többet számít. Úgy érzem az általam tanított gyerekek is szeretik, ha motiválóan, támogató szerepben,  partnerként tekintek rájuk és így jobban és hatékonyabban tudnak haladni a tananyagban. 

Outi Tuppurainen

Bobák Enikő – gyógypedagógiai asszisztens 2008-ban végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Később a Kapcsoda Alapítvány autizmus spektrumzavarban érintett gyermekeivel kezdtem el foglalkozni terápiás játékok keretében. A 2019/20-as tanévtől a Kreatív Iskola Tanulócsoport gyógypedagógiai asszisztense vagyok. Fantasztikus nyitottság, teljes odafordulás, humor, leleményes megoldások: ezt tapasztalom minden nap a Kreatív Iskolában. Fontos számomra az integráció segítésén túl, hogy a gyermekek kreatív gondolkodása, érvelése fejlődjön, hogy mind egyénileg, mind csapatban kibontakoztathassák magukat. Szeretem, hogy itt mindig komplexen és team munkában gondolkodunk, a gyermek személyiségéhez, képességeihez egyénileg is igazítva a lehetséges utakat. A Kreatív Iskolában nemcsak azt érzem, így is lehet, hanem azt: csak így érdemes!

Bobák Enikő

Orosz Eszter vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán végeztem tanító szakon, ember- és társadalomismeret műveltségterületen. Az egyetem elvégzése után nem sokkal találkoztam az első kreatív gyermekkel, a Csupacsoda Óvodában, akivel akkor még iskolaelőkészítősként készültünk az 1.osztályra. Tanítói pályafutásomat a Kreatív Iskola Tanulócsoportjában kezdtem meg.

Elfogadás, türelem, következetesség, humor.

Nincs két egyforma gyermek. Mindenki tehetséges valamiben és mindenkinek megvan a maga nehézsége. Ahhoz, hogy ezeket támogatni vagy fejleszteni tudjuk nyitottságra, elfogadásra és türelemre van szükség. Nagyon fontos számomra a következetesség, de nem minden áron. Vannak helyzetek, amikor el kell térni a megszokottól, az elvárttól, hiszen rengeteg tényező befolyásolhatja a hétköznapokat. Elengedhetetlen azonban, hogy a megszokott szabályok, szokások mindig szem előtt legyenek és megmutassák nekünk azt az utat, ahová visszatérhetünk. A felszabadult, motiváló lét egyik alappillére, a humor. Hiszem, hogy a legjobb recept a feszültség oldására és hatalmas segítséget nyújthat a nehezebb helyzetekben is.

Orosz Eszter

Smauzer Krisztina vagyok. Óvónő és tanító végzettségem van. Matematikát tanítok alsós osztályokban.
Nagyon fontosnak tartom a matematika megszerettetését a gyerekekkel, hiszen tanulni azt a legkönnyebb, amit szeretünk. Ehhez igyekszem játékokkal, sok-sok dicsérettel és biztatással hozzájárulni. Célom, hogy a gyerekeknek sikerélménye lehessen, és ezáltal örömmel haladhassanak egyéni fejlődésük útján.

Smauzer Krisztina

Molnár Noémi vagyok (Noncsi, Nonesz, Nonó, Nonci néni, ahogy jólesik), a leendő 2. osztályosok tanító nénije. Jelenleg a 4. évemet töltöm a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán természetismeret műveltségterületi tanítóként. Nagyon fontos számomra, hogy a pedagógus feltétel nélkül szeresse a gyerekeket. 5 éve tanítok általános iskolában, így pályakezdőként minden újításra, reformra nyitott vagyok. A művészeti nevelést a mindennapokba is beiktatjuk Kriszta nénivel, zenével és tánccal fejlesztjük a gyerekek állóképességét, figyelmét, koncentrációját. Eszméletlenül várom a közös munkát, remélem, Ti is hasonlóan fogtok vélekedni, miután megismerkedtünk!

Molnár Noémi

Magyar Csilla, magyar nyelv és irodalom tanár vagyok, 41 éves, két gyermek anyukája. Munkám során fontosnak tartom, hogy az órákon megteremtsek egy olyan bizalmi légkört, melynek során a gyerekek jól érzik magukat, és mindig szabadon alkothatnak véleményt. Ebből adódóan az órák interaktívak, több kompetenciát érintő foglalkozások, olyan módszerek alkalmazásával, amivel élményszerűvé válik az oktatás. Egy-egy mű feldolgozásánál a gyerekek drámáznak, rajzolnak, képregényt készítenek, érvelnek, tehát minden esetben egy önálló, komplex produktumot hoznak létre. A nyelvtan oktatása során is a szabálytanulások helyett inkább érdekes feladatok, beszélgetések, életszerű példák segítik ennek a bonyolult rendszernek a megértését. Abban hiszek, hogy nem létezik rossz tanuló gyerek, csak meg kell találni az egyénhez vezető utat, és megfelelő eszközökkel, módszerekkel segíteni fejlődését.

Magyar Csilla

Varga Kinga vagyok, a Kreatív Iskolában gyógypedagógusként segítem a gyerkőcök tanulását, fejlődését és magyart tanítok az alsó tagozaton.

Azt gondolom, hogy mindenki -gyermek és felnőtt egyaránt- azt tudja a legjobban csinálni, amit szeret, amiben örömét leli. A tanulásra ez kiemelten igaz. Ezért minden erőmmel azon vagyok, hogy a tantermem olyan biztonságos, otthonos és vidám hely legyen, ahová a gyerekek szívesen indulnak el reggelente, a tananyagot pedig személyre szabottan, játékosan és módszertanilag színesen adjam át.

Varga Kinga

Szilágyi István vagyok és szeptembertől a természettudományokon belül a biológia, fizika, földrajz és a természetismeret tantárgyakat fogom tanítani a Kreatív suliban. Bár már régen voltam általános iskolás, még emlékszem, hogy mi az, ami nagyon nem tetszett az akkori iskolámban. Törekszem arra, hogy a tanulóim másként érezzenek a tanulással kapcsolatban. Közös utunk során fontos célom a gyermeki kíváncsiság ápolása, illetve felébresztése a természetünk jelenségeivel, vizsgálatával kapcsolatban. Bízom benne, hogy sikerül megszerettetnem tantárgyaimat a gyerekekkel, igen, még a fizikát is…😊

Szilágyi István

Kopcsik Ferencné Tünde vagyok.Gyógypedagógus asszisztensként dolgozom az iskolában. Nagyon szeretek gyerekekkel lenni,az ő társaságukban egy csodavilágban érzem magam.Fontosnak érzem,hogy szem előtt tartsuk a gyermekek sokszínűségét,figyelembe véve az egyéni szükségleteiket.Fő szempontom  , a biztonságos légkör kialakítása,bizalmi kapcsolatok ápolása,hogy a gyermek örömmel jöjjön nap,mint nap hozzánk.


“Engem ne emeljen magasba senki

Ha nem tud addig tartani,

Míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém,

Ki nem csak hallani,

De érteni akar,

Hogy közel legyen a szívdobbanásunk.”


Birtalan Ferenc

Kopcsik Ferencné Tünde

Kolláth Mariann vagyok. 1996-ban és 97-ben felvételiztem a Képzőre, de nem vettek fel (utólag ezt már nem bánom). Esztergomba kerültem és itt diplomáztam rajz és vizuális kultúra műveltségterületen tanítóként, majd elvégeztem a Kaposvári Egyetem rajz tanári szakát is. Folyamatosan részt veszek különféle művészeti és pedagógiai képzéseken, továbbképzéseken. Lassan 20 éve tanítok általános és középiskolákban. Alsóban tanítóként minden tárgyat, felsőben és gimnáziumban rajzot, művészettörténetet és médiát.

2000-től vagyok  aktív tagja a XVIII. kerületi művészeti egyesületnek (X8ME), ahol csoportos és egyéni tárlatokon veszek részt kiállítóként, illetve festészeti workshopokat tartok gyerekeknek és felnőtteknek.

A vizuális nyelv egy teljes értékű kommunikációs forma, sőt, több annál! Bátorság és önbizalom kell ahhoz, hogy egy-egy rajzban, festményben a végén meglássuk és vállaljuk önmagunkat. Büszke vagyok rá, hogy a gyerekek, akiket tanítok, fejlődnek ebben és szeretik ezt a nyelvet, magukévá tették azt. Bízom benne, hogy tudják majd jól használni a tőlem látottakat, hallottakat. Öngyógyításra, önkifejezésre, hobbiként esetleg hivatásként…

Kolláth Mariann

Turai Mária vagyok, történelem filozófia szakos tanár, jelenleg nyugdíjas. 42 évet tanítottam, most elvállaltam a történelem oktatását az iskolában, melynek alapelveivel értékrendszerével teljesen egyetértek. Az lenne jó, ha minden iskolának ezek lennének alapelvei. Vallom hogy minden gyermek érték és nekünk az a feladatunk hogy tudatosítsuk ezt bennük, hogy megtalálják a saját útjukat az életben. Ez a tantárgy nagyon érdekes és hasznos, csak úgy kell oktatni, hogy a gyerekek megszeressék, megértsék, kíváncsiak legyenek arra, hogy mi zajlott a távoli és közeli múltban, a szűkebb és tágabb környezetünkben. Szeretem a gyerekeket és szakmámat, ezért szeretnék egy olyan légkört kialakítani amely bizalomra és szeretetre épül.

Turai Mária