Kreatív Tehetség Program (KTP)

Ha kiemelkedően tehetséges vagy valamiből, ha nagyon érdekel egy bizonyos téma, és abban elmélyültél, ha már most szeretnél specializálódni, valaminek a tudora lenni, akkor a Kreatív Tehetség Program neked szól!!

A Kreatív Iskola felső tagozatában lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a kiemelkedően tehetséges gyermekek, akiknek a tudása akaraterővel és szorgalommal is párosul, részt vehessenek a Kreatív Tehetség Programban. A program több, a tananyagot kiegészítő elemet tartalmaz, ami mind segíti a gyermeket készségei, erősségei kibontakoztatásában. Illetve ezen lehetőségek támogatják őt a továbbtanulásban is, valamint a későbbi pályaválasztás sikerességében. A program által olyan szakmai közegbe kerülhet bele a gyermek, ahol a szakmai kapcsolatrendszere is bővül, illetve az inspiráló személyiségekkel való találkozása kapcsán előállhatnak konkrét lehetőségek, ami már a karrierjét is előkészíthetik az adott területen. 

A tehetséges gyermek felismerése, a kiemelkedő terület meghatározása után, egy engedélyezési és felderítési folyamat indul el. Ennek részei: 

– A gyermek motivációs anyagot állít a szaktanár mentorálásával, melyben megfogalmazza az igényeit, célkitűzéseit, motivációs bázisát, valamint az elért eredményeit (szorgalmi feladatok, egyéni munkák, kiemelkedő eredmények)

– Intelligenciateszt

– Kreativitásteszt

– Kiemelkedő tanulmányi átlag

-Tájékoztató beszélgetés a gyermekkel, illetve a szülőkkel a program részleteiről. 

Ezen azonosítási tényezők pozitív kimenetele predesztinálják a gyermeket, hogy az igazgatói döntés megléte után bekerüljön a Tehetség Programba.

A Kreatív Tehetség Programban a következőkben segítjük a gyermeket:

 • Egyéni fejlesztési terv kialakítása, hogy a meglevő erősségek még jobban ki tudjanak teljesedni.
 • Individualizált tanórai munka és haladás biztosítása.
 • Tantárgyi fakultáció biztosítása gimnáziumi szaktanár segítségével.
 • A tantárgyi elmélyülést segítő kiállítások, múzeumok, egyetemi programok látogatása (pl.: Corvinus Egyetem általános iskolás programja).
 • A szaktárgyhoz kapcsolódó inspiráló személyiségekkel megismerkedés.
 • Projektek (csoportos vagy egyéni) készítése és segítése.
 • Tanulmányi versenyekre való felkészítés az adott tudományterületen.
 • Mentor program kialakítása („Taníts, hogy tanulhass”).
 • Tanulásmódszertan és kommunikáció fejlesztése.
 • Magas szintű, kreatív kifejezőkészség elősegítése az adott területen.
 • Önálló kutatómunka segítése.
 • Tehetség tanácsadást is biztosítunk, ahol a felmerülő problémákban, az erősségek melletti gyengeségekben segítjük a gyermeket. 
 • Önismereti, személyiségfejlesztő programokba való bekapcsolódás.
 • A tantárgyhoz igazodó, a nyelvismeret megléte melletti nemzetközi kapcsolatok felderítése.
 • Kiegészítő területek fejlesztése, a tantárgyhoz kapcsolható egyéb műveltségi területek fejlesztése.
 • A szülők felkészítése, tanácsadás a tehetséges gyermek neveléséhez.

A tehetséges gyermek tudásának gazdagítása végett egy olyan foglalkozásrendszer kialakításán fáradozunk, amely Kaplan tíz elvét is irányadónak tekinti.

 1. A hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, nem pedig a tananyaggal való túlterhelés.
 2. Produktív gondolkodás /célorientált kreatív gondolkodás és nem rutinszerű feladatmegoldás.
 3. Komplex gondolkodás.
 4. Fogalmak kialakítása és nem adatok magoltatása.
 5. A tanultak felhasználása gyakorlati feladatmegoldásban.
 6. Belső összefüggésekre koncentráló tanulás.
 7. A tanuló igényeire, szükségleteire építő tanulási módozat.
 8. Probléma, a probléma feltárás, a probléma keresés, a megoldás és összefüggés keresésre összpontosító folyamatok tanítása.
 9. A kritikai gondolkodás fejlesztése.
 10. A jövőbeni lehetőségeken való gondolkodás fejlesztése.

(Minőségi gazdagítás jellemzői, Kaplan 1979)